Русский Eng ქართული ენა
ვარდი, სპრეი ვარდი,ეუსტომა, სოლიდაგო, ევკალიპტი. ფოტოზე 25 ყვავილი
120 Gel-დან
ვარდი, სპრეი ვარდი,ეუსტომა, სოლიდაგო, ევკალიპტი. ფოტოზე 35 ყვავილი
120 Gel-დან
ლიზიანტუსი, ვარდები, ქრიზანთემები. ფოტოზე 15 ყვავილი
130 Gel-დან
ვარდები, სპრი ვარდები, ქრიზანტემა. ფოტოზე 21 ყვავილი
125 Gel-დან
12, 17, 25, 31 ყვავილი თაიგულში. ფოტოზე 25 ყვავილი
120 Gel-დან
ქრიზანთემები, ევკალიპტი.
120 Gel
ფოტოზე 15 ყვავილი
125 Gel-დან
ყვავილების მიქსი. ფოტოზე 35 ყვავილი
139 Gel-დან
ვარდები, სპრეი ვარდები, ალსტრომერია. ფოტოზე 25 ყვავილი
130 Gel-დან
ვარდები,სპრეი ვარდები,ალსტრომერია. ფოტოზე 25 ყვავილი
130 Gel-დან
ვარდები, ალსტრომერია, ქრიზანტემა, ევკალიპტი. ფოტოზე 25 ყვავილი
135 Gel-დან